Selamat Datang di member Area PLR Desain Grafis

Saat ini anda membeli paket SILVER

Akses MEGA BONUS

PLR License

--- Lisensi ini untuk customer anda ---

[BOLEH] Unlimited project (web & print) 

[BOLEH] Unlimited Client’s project (web & print) 

[BOLEH] Unlimited web projects 

[BOLEH] Unlimited print projects 

[BOLEH] Unlimited domains you own 

[BOLEH] Unlimited Clients Projects 

[BOLEH] Unlimited client domains 

[BOLEH] Promotion product (t-shirts, etc) 

[BOLEH] Print templates 

[BOLEH] Web templates 

[TIDAK BOLEH/ DILARANG] Menjual ulang

Yang Diperbolehkan

Yang Tidak Diperbolehkan

PERSONAL SUPPORT ACCESS